Foldern Snus levererar fakta om snuset i kortformat under rubriker som ”Snus och hälsa”, ” Nikotin, ”Munnen”, ”Cancer”, ”Graviditet” ”Diabetes & hjärt- kärlsjukdom” och ”Miljöperspektiv”.

Bland annat framgår att det inte finns någon kunskap om det finns någon nivå av nitrosaminer som är oskadliga för kroppen. Argumentet att det är mindre farligt att snusa än att röka cigaretter är missvisande, enligt broschyren. Hälsorisker med snusning kan inte avfärdas med att rökning är farligare, kan man läsa under rubriken ”Snus och hälsa”.

Många snusare har en prilla i munnen 14 timmar per dygn, vilket leder till ett  kraftigt nikotinberoende. Nikotinet minskar blodkärlens förmåga att vidga sig. Andra hälsoeffekter är en förhöjd risk att få typ 2-diabetes och en ökad risk att dö vid av hjärt-kärlsjukdomar. Kvinnor som snusar under graviditeten löper ökad risk för missfall, havandeskapsförgiftning, för tidig födsel, låg födelsevikt och mammans snusning ger en rubbning i andningsregleringen hos nyfödda.

Ofta fokuserar informationen om tobaken på hälsoriskerna medan miljökonsekvenserna är mindre kända. Rapporten tar upp att tobaksproduktion orsakar skogsskövling, jorderosion och förstörda vattentäkter.

De som arbetar med tobaksodling utsätts för starka kemikalier och särskilt barn drabbas av nikotinförgiftning, den så kallade gröna tobakssjukan, genom kontakt mellan hud och blöta tobaksblad. På tobaksfälten i världen utnyttjas miljoner barnarbetare.

De ekonomiska effekterna för odlare i Asien är allvarliga, de hamnar ofta i skuldslaveri på grund av lån som inte kan betalas tillbaka.

Läs broschyren

 

Läs vidare