Inte bara rökning utan även snusande under graviditet ökar risken för missbildningen läpp-gomspalt hos barnet. Det visar forskare vid Karolinska institutet och Uppsala universitet i en studie som publiceras i vetenskapstidskriften PLoS ONE.

I den nya studien har forskarna analyserat uppgifter från det medicinska födelseregistret om 975 866 nyfödda barn, varav 1 761 föddes med läpp-käk-gomspalt, och deras mammor. Nära åtta procent av kvinnorna var rökare och drygt en procent var snusare när de skrevs in på mödravårdscentralen, MVC.

De som snusade vid inskrivningen hade 48 procent högre risk att föda ett barn med läpp-gomspalt än tobaksfria mammor. Bland de rökande mammorna var risken 19 procent högre än bland tobaksfria. Kvinnor som slutat med snus eller rökning redan före första besöket vid MVC hade ingen riskökning.

– Att snusning ökar risken för läpp-käk-gomspalt minst lika mycket som rökning talar för att det kan vara nikotinet som påverkar ansiktets normala utveckling i början av graviditeten och ger upphov till denna missbildning, säger Anna Gunnerbeck, doktorand vid Karolinska institutet och ST-läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, till Upsala Nya Tidning

– Vår studie, tillsammans med tidigare publicerade studier på snus under graviditeten, visar att kvinnor bör avstå från nikotinhaltiga produkter över huvud taget när de väntar barn. Glädjande nog såg vi att mer än hälften av kvinnorna som rökte eller snusade tre månader innan de blev gravida hade slutat göra det på egen hand när de skrevs in på mödravårdscentralen.

Läs vidare