Risken för cancer ökade med antalet cigaretter som röktes per dag, och även personer som bara rökte en–fem cigaretter per dag hade en nästan tiofaldig ökad risk att få lungcancer, enligt studien.

Studien från Australien, med över 250 000 australiensare, är en av de största pågående longitudinella studierna av hälsa och åldrande i världen. Resultaten visar att risken för lungcancer ökade med 7 procent för varje ytterligare cigarett som röktes per dag. För rökare varierade livstidsrisken för lungcancer från 14 procent totalt till 26 procent för dem som rökte över 35 cigaretter per dag. Risken för ickerökare att få lungcancer är 1 procent.

Läs vidare