”Den fulla effekten av införandet av neutrala paket kan förväntas att visa sig över tid, evidensen i utvärderingsrapporten visar dock att åtgärden uppfyller sina mål”, skriver utvärderarna i rapportens sammanfattning (redaktörens översättning).

Bakgrunden till att Australien som första land i världen införde neutrala paket, plain packaging, för tobaksprodukter var att den tidigare nedåtgående röktrenden började plana ut. Nya åtgärder behövdes. Australien följde rekommendationerna i riktlinjerna till den internationella tobakskonventionen och beslutade om neutrala förpackningar, som infördes 2012.

Nu utvärderas alltså lagändringen i en ”Post-Implementation Review”. Utvärderarna jämför de 34 månaderna före införandet med läget under 34 månader efter införandet. Jämförelsen visar på en minskning av rökningen bland personer över 13 år med 2,2 procentenheter, från 19,4 till 17,2 procent. Enligt analysen beror ungefär en fjärdedel av minskningen på neutrala paket. En slutsats är också att åtgärdens effekter på rökningen kommer att fortsätta att växa över tid.

Samhällsekonomiskt är vinsten enorm. Kostnaderna för genomförandet av neutrala paket beräknas till 73,87 miljoner australiska dollar. Även om rökningen bara går ned så lite som 0,07 procentenheter under tio år så ger de en kostnadsminskning på 273 miljoner australiska dollar för samhället. Och de beräknade effekterna av neutrala paket på rökningen är alltså betydligt större.

Irland, Nordirland, England och Frankrike inför neutrala paket i maj 2016. Många andra länder har påbörjat beslutsprocessen och hunnit olika långt.

Här hittar du rapporten och tillhörande bilagor.

Världshälsoorganisationen WHO har valt neutrala paket som tema för årets upplaga av World No Tobacco Day.

Läs vidare