Studien visar också att även om minskningen av andelen rökare är glädjande så är rökning fortfarande en ledande riskfaktor för död och funktionsnedsättning världen över. 11,5 procent av dödsfallen i världen berodde år 2015 på rökning. Det är 6,4 miljoner dödsfall per år.

I den stora studien The Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD) följer forskare den globala folkhälsan genom upprepade datainsamlingar och analyser. Den nu aktuella analysen har publicerats av The Lancet och belyser tobaksbrukets utveckling 1990-2015 samt tobaksbrukets hälsokonsekvenser.

Bland alla vuxna män i världen var 2015 andelen rökare 25 %, och bland kvinnorna 5,4%. Det motsvarar minskningar på 28,4 respektive 34,4 % sedan 1990.

Ändå har antalet rökare ökat, till 993 miljoner.

Forskarna konstaterar att det finns starka samband mellan en aktiv tobakspolitik och minskad rökning med minskade dödsfall som följd. De fem länder som har flest dödsfall på grund av rökning är Kina (1,8 miljoner), Indien (743000), USA (472000), Ryssland (283000) och Indonesien (180000).

Läs vidare