Uttalandet kommer som en följd av Philip Morris Internationals köp av inhalatorföretaget Vectura, som Tobaksfakta skrivit om tidigare och som många hälsoorganisationer inklusive FIRS gjorde sitt bästa för att stoppa.

”Vi är oerhört besvikna över att aktieägare, tillsynsmyndigheter och den brittiska regeringen godkände detta förvärv. Detta är bara det senaste exemplet på tobaksföretag som diversifierar sig till hälsovård och vi är mycket oroade över konsekvenserna för patienter, forskare och läkare”, skriver FIRS i uttalandet, där de bland annat även uppmanar världens regeringar att lagstifta i enlighet med tobakskonventionens artikel 5.3, för att hindra tobaksindustrins inflytande över folkhälsopolitiken.

Forum of International Respiratory Societies (FIRS) är en organisation som består av följande internationella organisationer för lunghälsa med 70000 medlemmar globalt: The American Thoracic Society, The European Respiratory Society, International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases, Asian Pacific Society of Respirology, Asociación Latino Americana De Tórax, the Global Initiative for Asthma.

Läs vidare