Alla länder kan forma en framsynt tobakspolitik och ett effektivt tobaksförebyggande arbete, vilken politisk struktur och ekonomisk nivå landet än har. Det är slutsatsen i den nya rapporten om tobaksläget i världen från världshälsoorganisationen WHO. Rapporten heter WHO Report on the Global Tobacco Epidemic/Enforcing bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship.

  • Över 2,3 miljarder människor – en tredjedel av jordens befolkning – skyddas i dag av åtminstone en viktig tobaksförebyggande åtgärd så som förbud mot tobaksreklam, höga tobakskatter, god tillgång till tobaksavvänjning, rökfria offentliga miljöer, massmediainformation om tobaksskador och hälsovarningar på tobaksförpackningar.
  • Införande av rökfria arbetsplatser och offentliga miljöer är den vanligaste tobaksförebyggande åtgärden i världen.
  • Under de senaste fem åren har ytterligare en halv miljard människor fått tillgång till tobaksavvänjning.
  • Bara sedan 2010 har elva länder, med sammanlagt 265 miljoner invånare, infört effektiva hälsovarningar på tobaksförpackningarna.
  • Reklamförbud införs i allt fler länder.

Den bevisat effektiva åtgärd som har svårast att få genomslag är höjning av tobaksskatterna, visar rapporten. Under de senaste två åren har bara sex länder med sammanlagt 29 miljoner invånare höjt sina tobaksskatter till en nivå som anses tillräckligt hög för att ha en tobaksförebyggande effekt.

Trots de positiva tongångarna konstaterar WHO också i rapporten att mycket mer måste göras för att se till att det tobakspreventiva arbetet i världen fortsätter att växa och utvecklas. Majoriteten av människorna i världen bor fortfarande i länder vars lagar och tobakspolitik ger dem ett ytterst otillräckligt skydd mot tobaksindustrins påverkan. För att rädda fler liv måste arbetet med att genomföra tobakskonventionen påskyndas, skriver WHO.

Läs vidare