Forskarna har kartlagt den illegala försäljningen genom att beställa svenskt snus via webben i tio EU-länder. Det fungerade i 43 fall av 45. De två misslyckade försöken berodde inte på någon lagenlig restriktion som säljaren tillämpade utan på deltagares felaktiga hantering av betalkort.

Rapporten om internetsnuset publiceras online av tidskriften Tobacco Control. Den beskriver hur forskarna hittade 80 sajter för försäljning av svenskt snus, de flesta registrerade i Sverige. De slår fast att försäljningen, direkt riktad till EU-medborgare, bryter mot flera lagar och förordningar:

  1. EUs tobaksproduktdirektiv, 2001
  2. EUs förbud för tobaksreklam, 2005
  3. EU-regeln om att skatt ska betalas i mottagarlandet
  4. Den svenska förordningen 1994:1266 om förbud mot utförsel av snus
  5. EU-rekommendation och lagar om åldersgräns vid tobaksförsäljning

Förutom att Sverige, enligt forskarna, borde kunna dras inför EG-domstolen ger de rådet till andra EU-parter att vända sig till en svensk Internationell åklagarkammare och begära en utredning om de snussäljande sajterna.

En sådan utredning borde rimligen undersöka om någon av snussäljarna egentligen ägs av Swedish Match, detta med anledning av länkar till säljsajter som forskarna upptäckt på snusjättens egen hemsida.

En utredning bör också omfatta betalningen av skatt. Vid ett flertal av de köp som ingick i projektet uppgavs skatten vara betald i Sverige. Det är ett lagbrott att inte betala skatten i det land där köparen bor.

Ålderskontrollen vid internetköpen består i att köparna själva uppger sin ålder.

Motåtgärder som forskarna rekommenderar är licensiering av tobaksförsäljningen, även på webben, och att man följer det amerikanska exemplet där man samarbetar med de stora betalkortsföretagen för kontroll av åldern på internetköpare.

  • Forskarna anser att EU-kommissionen i det pågående arbetet med förändringar av Tobaksproduktdirektivet bör vara medveten om svårigheterna att följa redan existerande lagar och förordningar vid internetförsäljningen av snus. En lösning vore att förbjuda sådan försäljning.

Så mycket mer som snussajterna i stor utsträckning innehåller reklam och lockar med olika gåvor och priserbjudanden. Åtgärder som är förbjudna i övrig tobakshandel. Det finns sajter som uppmanar besökarna att göra reklam för deras snus på Facebook och Twitter. Man erbjuder också provision för den som lyckas värva nya snusköpare i bekantskapskretsen.

Det internetföretag som har flest sajter är Northerner Scandinavia AB, (Sverige) med 63 sajter. Från två till fem sajter har MaKe WeBo AB (Sverige), Snus World Wide AB, (Sverige), och MySnus AB (Sverige).

Carl-Olof Rydén

Källa: Tobacco Control, Sylvi Peeters och Anna B Gilmore, University of Bath

Några av snussajterna:

https://www.northerner.com/

https://www.mysnus.com/

https://www.buysnus.com/

Läs vidare