Svenskarnas pensionspengar investeras i företag som skadar både människor och miljö. AP-fondernas investeringar ska skapa långsiktigt hög avkastning, men enlig lag måste de också investera ansvarsfullt för att bidra till en hållbar utveckling. Organisationerna bakom anmälan uppmärksammar att investeringar i exempelvis vapentillverkare, gruvbolag och tobaksföretag strider mot denna skyldighet.

Anmälan stöds av över 3000 namnunderskrifter.

Läs mer på A Non Smoking Generations webbplats.

Läs vidare