Den 1 juli 2019 infördes rökförbud på flera offentliga platser utomhus i Sverige, till exempel på uteserveringar, busshållplatser, perronger, lekplatser samt vid idrottsanläggningar och offentliga entréer. Lagen har ökat möjligheten för människor med astma och allergi mot tobaksrök att vistas i olika offentliga utemiljöer.

– Det är väldigt glädjande att så pass många upplever att de offentliga miljöerna blivit mer tillgängliga tack vare den nya tobakslagen. Vi har kämpat länge för att få till den här förändringen – och jag är positivt överraskad av att den fått ett sådant genomslag, säger Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

Läs artikel på Astma-och allergiförbundets hemsida

Här kan du läsa en sammanfattning av enkäten

Läs vidare