Miljökonsekvenserna av tobaksbruk flyttar fokus från individen till planeten. Tobaksindustrins skadliga inverkan på miljön är enorm och växande och har hittills fått relativt lite uppmärksamhet från forskare och beslutsfattare.

Den nya rapporten från WHO tar bland annat upp att tobaksodlingen utarmar jorden, och förgiftar vattendrag och luft. Men också hur tobaksodlingen skadar odlarna – 25 procent av dem lider av gröna tobakssjukan, alltså nikotinförgiftning, vilket drabbar barn och gravida kvinnor hårt.

Rapporten kan laddas ner från WHO:s webbplats.

Läs vidare