– Vi gläds med Hans över WHO:s belöning för lång och trogen tjänst i det tobaksförebyggande arbetet, nationellt och internationellt! Han är vårt vetenskapliga stöd vi lutar oss mot i den breda strategi som ska minska tobaksbruket – från att våra unga inte ska börja till att alla tobaksanvändare ska få stöd att komma ur sitt beroende. Inte minst är han en förebild för landets lungläkare – och alla andra specialister som dagligen möter rökningens offer: vikten av att använda sin vetenskapliga kunskap i förebyggandets tjänst, säger Göran Boëthius, kollega och medarbetare i Läkare mot Tobak och i Tobaksfakta.

Läs fem frågor med Hans Gilljam

Läs mer om pristagarna 

 

Läs vidare