Det frågar riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh (V) i en skriftlig fråga till utrikesminister Carl Bildt (M).

Amineh Kakabaveh framhåller i sin fråga att de sektorer i världen där barnarbete är mest förekommande är jordbruket, gruvnäringen och arbeten i stenbrott. Barnarbete inom jordbruket förekommer i tobaks-, bomulls-, sockerrörs- och kaffeproduktionen och inom boskapsskötseln. Inom industrin rör det sig om tillverkning av kläder, mattor och skor samt tegelproduktion. Även inom guld-, diamant- och kolproduktionen är det förekommande.

I samband med Internationella dagen mot barnarbete, uppgav FN:s två oberoende experter, Gulnara Shahinian och Maalla M’jid, på mänskliga rättigheter att det idag finns 215 miljoner barn som arbetar över hela världen. Både Gulnara Shahinian och Maalla M’jid delar den Internationella arbetsorganisationens (ILO) oro för att ansträngningarna för att eliminera de värsta formerna av barnarbete tappat fart. Barnkonventionens artikel 32 säger: ”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till skydd mot ekonomiskt utnyttjande och mot att utföra arbete som kan vara farligt eller hindra barnets utbildning, eller vara skadligt för barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling ”.

Läs vidare