Att slänga sin fimp på marken är ett vanligt och förvånansvärt accepterat beteende. Varje år slängs en miljard fimpar på gator och torg i Sverige. Globalt uppskattar nätverket Clean up the World att cirka 4500 miljarder fimpar som slängs på marken.
Men fimpar är farligt avfall. En enda cigarettfimp kan förorena mellan 500 och 1000 liter vatten. De fimpar som kastas på marken kan ta upp till tolv år att brytas ned.
Plasten från cigarettfiltren hamnar ofta i världens hav. Plast bryts ner långsamt och ackumuleras i vattnet och på stränderna. Spår av plast återfinns i en mängd marina arter och hamnar genom fisk och skaldjur på våra tallrikar.

Plastskräpet till havs är alltså ett enormt problem. Men från 2021 blir det ett totalförbud inom EU för engångsartiklar i plast där alternativ i andra material finns. Förbudet gäller bland annat engångsbestick och engångstallrikar, sugrör och bomullspinnar i plast. Det beslutade EU-parlamentet den 27 mars 2019.

Enligt de nya reglerna införs även ett utökat producentansvar, särskilt när det gäller tobak, som stärker principen att förorenaren betalar. I lagen föreskrivs vidare att det bör bli obligatoriskt att varna för de negativa konsekvenserna av att kasta cigaretter med plastfilter på gatorna – vilket också bör gälla för plastmuggar, våtservetter och hygienprodukter.

Inte bara plast

Enligt Visirs forskningssammanställning om tobaksindustrins miljöpåverkan
kommer de gifter som finns i cigarettfimpar från alla delar av tobaksproduktion och tobaksanvändning, till exempel från bekämpningsmedel, tillsatser och de substanser som genereras vid rökning.

Förutom plasten, som riskerar att hamna i haven, innehåller varje fimp över 7 000 giftiga ämnen, bland annat kadmium. Kadmium är giftigt för mikroorganismer och vattenlevande arter, men tas också upp av växternas rotsystem och vidare till maten vi äter. Kadmium lagras framför allt i njurarna, vilket gör att njurfunktionen kan skadas om man får i sig mycket kadmium under en längre tid.

Även snuset förorenar

I Sverige har vi dessutom problem med använda snusprillor som liksom cigarrettfilter är farligt avfall. Enligt Svenskt Vatten spolar svenskarna varje dag ner cirka fyra miljoner snusprillor eller påssnus i toaletten. Det blir drygt 1 100 ton snus per år vilket motsvarar 100 normalstora lastbilslass. Reningsverken är inte byggda att ta hand om till exempel kadmium från snus, vilket istället riskerar att hamna i naturen.
En undersökning som Svenskt Vatten lät göra visade att bara knappt hälften av snusarna visste att det är farligt för miljön att spola ner snusprillan. En vanlig missuppfattning är att snuset förmultnar och bryts ner i naturen och därför kan slängas överallt.

Britten som plockar fimpar

Att städa gator och stränder från cigarettfimpar är kostsamt för samhället. Men det finns frivilliga som ägnar sin tid åt denna sysselsättning. Britten Jason Alexander är en av dem. Han grundade Rubbish walks för att städa upp bland annat stränderna i området där han bor i Suffolk i Storbritannien. Varje dag plockar han och andra frivilliga upp tusentals fimpar på stranden, se ett kort inslag om bland annat honom i brittiska nyhetskanalen BBC.  Enligt inslaget känner bara 38 procent av britterna till att cigaretter innehåller plast. I inslaget finns nämns också Terra Cycle UK, ett företag som återvinner plasten i cigaretterna och gör ny plast av dem. De tillverkar till exempel askkoppar av de återanvända fimparna.

Plogging – global rörelse startade i Sverige

Även i Sverige finns det en folkrörelse som handlar om att plocka skräp, plogging.
Fenomenet att ta med en plastpåse när man sticker ut och joggar eller motionerar på annat sätt och plocka skräp samtidigt startade 2016 och har sedan dess spritt sig runtom i världen.

Läs vidare