Alla fattar vi beslut utifrån vilka konsekvenser vi tror att våra handlingar kommer att få. Information från omvärlden kan få oss att ändra oss, men det finns enligt psykologerna en allmänmänsklig tendens att strunta i negativ information när vi fattar beslut. Forskare vid University College London ville ta reda på om den tendensen är starkare hos yngre.

Frivilliga försökspersoner i åldrarna 9-26 år deltog i studien, som publicerats i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences. Försökspersonerna fick ange hur troligt de ansåg att det var att de skulle råka ut för olika negativa livshändelser, så som bilolyckor och lungsjukdomar. Sedan visade forskarna försökspersonerna statistik om risken för dessa händelser. I vissa fall var den verkliga risken större än deltagaren trott, i andra fall mindre. Forskarna mätte hur mycket personerna ändrade sin uppfattning om den egna risken efter att ha fått ta del av statistiken.

Resultatet visade att ju yngre försökspersonerna var, desto mindre påverkades deras uppfattning om egen risk av att den statistiska risken var högre. De yngsta försökspersonerna höll fast vid en lägre risksiffra för egen del när statistiken visade en högre verklig risk.

Däremot ändrade såväl yngre som äldre försökspersoner uppfattning om egen risk ifall statistiken visade att de överskattat risken. Alla åldrar hade med andra ord lika lätt att ta till sig goda nyheter, men de yngsta tog inte så lätt till sig dåliga nyheter.

– Våra resultat visar att om du vill få barn och tonåringar att förstå riskerna som är förknippade med deras livsstilsval, kan det vara bättre att fokusera på fördelarna med ett hälsosamt val än att lyfta fram skräckhistorier om effekterna av ohälsosamma val, säger en av forskarna, Tali Sharot.

Forskarna föreslår att när det gäller exempelvis att få unga att inte röka, bör man fokusera på att rökfrihet ger fördelar som bättre ekonomi och vackrare hy.

Läs vidare