Där har en forskargrupp granskat befintliga rapporter från hela världen om människors reaktioner på neutrala cigarettpaket och slutligen djupanalyserat de högst kvalificerade. Det blev 37 stycken.

Genomgående är att det är yngre personer som reagerar allra mest negativt, och det är just för att nå den målgruppen som riktlinjerna i WHOs tobakskonvention, FCTC, rekommenderar medlemsländerna att införa neutrala förpackningar.

Det här är i sammandrag de grundläggande reaktionerna i de 37 studierna:

  • I samtliga av dem rapporteras neutrala paket som mindre attraktiva för både män och kvinnor i alla åldrar.
  • Neutrala paket ger intryck av att innehållet är av låg kvalitet, smakar sämre och verkar billigare än de vanliga, varumärkta cigaretterna.
  • Yngre rökare och icke rökare reagerar mer negativt på de neutrala paketen än äldre rökare.

FCTCs riktlinjer utgår från att neutrala paket har tre fördelar: de minskar tobaksproduktens attraktionskraft, de ökar synligheten och effekten av varningsbilder och andra hälsovarningar och försvårar möjligheten för tillverkarna att med olika designdetaljer vilseleda konsumenterna om tobakens hälsorisker.

Syftet med den skotska studien är att undersöka alla befintliga vetenskapliga fakta som berör riktlinjernas tre områden. Det material som finns består till stor del av resultat från enkäter och experiment i fokusgrupper, eftersom någon lag om neutrala förpackningar ännu inte riktigt börjat gälla i praktiken.

Forskarna fann att hälsovarningarnas effektivitet ökar påtagligt på neutrala paket, de uppfattas som trovärdigare och allvarligare. Resultaten varierar något beroende på varningarnas storlek och placering.

Flera av de granskade undersökningarna visar att rökares identifiering med ett visst cigarettmärke minskar med neutrala paket. Varumärket trycks med ett vanligt typsnitt i liten stil. Det ökar distansen och får den behagliga känslan av samhörighet med varumärket och med andra som röker samma märke att minska eller försvinna.

Viktigt för neutrala paket är att de har samma oattraktiva grundfärg. De kan vara t ex sandfärgade, grå, mattgula eller mörkbruna. Även svartvita paket har testats.

Reaktionerna bland unga rökare är mycket negativa. Färgerna ger intryck av att det t ex är en medicin, att det är något billigt och fult, livlöst, smutsigt, sorgmodigt eller dystert.

Forskarnas slutsats är att FCTCs riktlinjer om att introduktion av neutrala paket skulle leda till minskad rökning har starkt stöd av forskningsresultaten.

Källa: Plain Tobacco Packaging: A Systematic Review;University of Stirling

Carl-Olof Rydén

Läs vidare