Rapporten, ”Tobacco Watch: Monitoring Countries´ Performance on the Global Treaty” presenteras vid Världskonferensen om tobakskontroll som startar idag i Singapore. Bakom rapporten står en allians av ideella organisationer som arbetar för att främja förverkligandet av den internationella Tobakskonventionen, Framework Convention Alliance, FCA.

FCA följer löpande genomförandet av Tobakskonventionen i världen, bl a med hjälp av Tobacco Watch-rapporter där läget i olika urval av länder redovisas. Den nu aktuella rapporten omfattar 23 länder i olika världsdelar. En av nationerna är Sverige, där Tankesmedjan Tobaksfakta har varit FCAs uppgiftslämnare.

En viktig artikel i Tobakskonventionen är 5.3 som säger att länderna ska skydda sin hälsopolitik mot påverkan från tobaksindustrin och den närstående kommersiella intressen. Vad detta innebär beskrivs närmare i riktlinjerna för artikel 5.3:

Ländernas regeringar ska bl a

  • inte ingå någon typ av partnerskap med tobaksbolag i någon som helst typ av frågor.
  • inte acceptera tobaksindustrins indirekta marknadsföring genom välgörenhetsprojekt och andra satsningar på socialt ansvarstagande.
  • öppet redovisa sina kontakter med tobaksindustrin.

Av rapporten framgår att artikel 5.3 och dess riktlinjer är den av Tobakskonventionens artikel som följs allra sämst i många länder. I hälften av de rapporterande länderna bedriver tobaksindustrin t ex olika typer av projekt med inriktning på socialt ansvarstagande. I Sverige gör Swedish Match det bl a via Stiftelsen Solstickan.

”Sådana industriaktiviteter som rapporteras i Tobacco Watch är inte bara en överträdelse av artikel 5.3. De förhindrar också utvecklingen av genomförandet av övriga åtgärder i konventionen”, säger FCAs chef Laurent Huber.

Här kan du ladda ned Tobacco Watch som pdf.

Läs vidare