Världshälsoorganisationen WHO:s World No Tobacco Day, tobaksfria dagen, uppmärksammas den 31 maj varje år och syftar till att förebygga tobaks- och nikotinbruk.

Årets kampanj ska öka allmänhetens kunskap om tobakens miljöpåverkan. Förhoppningen är att den också kommer att ge tobaksbrukare en extra anledning att sluta.

Kampanjen kommer också att avslöja tobaksindustrins ansträngningar att ”gröntvätta” sitt rykte och sina produkter genom att marknadsföra sig som miljövänlig.

Tobaken har, som vi har berättat i flera tidigare artiklar, en enorm miljöpåverkan i alla steg, från odling, till produktion och slutkonsumtion.

Läs vidare