Norges läkarförbund föreslår ett förbud mot försäljning av tobak till alla födda efter millennieskiftet, som vi rapporterat tidigare i dag. Denna metod för att skapa en tobaksfri generation diskuteras sedan tidigare i Singapore och är en av många möjliga strategier för att fasa ut tobaksbruket.

– Andra tekniker är till exempel att införa standardiserade cigarettförpackningar och exponeringsförbud på försäljningsställen så att cigaretterna inte finns framme. Båda dessa åtgärder utreds just nu i Sverige, säger Göran Boëthius i en kommentar till Dagens Medicin.

Han anser att det allra viktigaste är ett nationellt politiskt beslut om en tidsbestämd utfasning av rökningen.

– Till exempel att rökningen år 2025 ska ha minskat till mindre än 5 procent i befolkningen. Ett sådant mål är realistiskt om åtgärderna i tobakskonventionen genomförs på ett strukturerat sätt. Då behöver inte 12 000 svenskar dö varje år av sin rökning.

Läs vidare