Ladda ned kortfaktabladet här.

wntd-poster-200Höj skatten på tobak – minska död och sjukdom är i år temat för tobaksfria dagen, World No Tobacco Day, som firas över hela världen 31 maj. Världshälsoorganisationen WHO och experter på tobaksprevention uppmanar världens regeringar att höja skatterna på tobak eftersom det är ett väl beprövat sätt att minska tobakskonsumtionen.

Enligt WHO:s beräkningar orsakas tio procent av dödsfallen bland vuxna i världen i dag av tobaksbruk. Skattehöjningar är det mest effektiva sättet att snabbt minska tobaksanvändningen. Artikel 6 i den internationella tobakskonventionen rekommenderar tobaksskattehöjningar. I oktober i år kommer de 178 länder (bl.a. Sverige) som anslutit sig till tobakskonventionen att försöka enas om riktlinjer för hur artikel 6 ska förverkligas.

Högre tobaksskatt främjar folkhälsan på tre sätt:

  • En del rökare slutar helt.
  • En del som annars skulle börjat röka, mest ungdomar, låter bli att göra det.
  • En del rökare minskar sin tobakskonsumtion.

Trots att rökare är priskänsliga gör beroendet att konsumtionen bara minskar så pass mycket att skatteintäkterna ändå ökar. Att höja tobaksskatten ger därför dubbel vinst för samhället. Denna enkla åtgärd ger ökade skatteintäkter och förbättrar folkhälsan genom att minska sjukvårdskostnaderna.

Länk till det material som organisationen Framework Convention Alliance tagit fram om tobaksskatter.

Länk till WHO:s information om temat för 31 maj

Läs vidare