Forskarna vid VU University i Amsterdam vill ta reda på hur hjärnan påverkas på längre sikt hos en person som använder tobak i tonåren, medan hjärnan fortfarande är under utveckling. De studier vars resultat nu publiceras i det senaste numret av vetenskapsmagasinet Nature Neuroscience är gjorda på råttor.

Forskarna gav unga råttor nikotin. Deras förmåga att fokusera på och klara olika utmanande uppgifter testades både när de var unga och när de blivit vuxna. Andra råttor som inte gavs nikotin testades på samma sätt, vid samma åldrar.

De djur som fått nikotin presterade sämre på testerna när de blivit äldre. Hos dem som inte fått nikotin syntes ingen sådan försämring.

Nikotinråttorna var också mer impulsiva.

Forskarna anser det sannolikt att människors hjärnor påverkas på liknande sätt av nikotin. Det skulle betyda att en pojke eller flicka som röker eller snusar i 12-16-årsåldern får permanenta förändringar i hjärnan som påverkar bland annat koncentrationsförmågan i vuxen ålder.

Här är en länk till artikeln i Nature Neuroscience.

Helene Wallskär

Läs vidare