De största  tobaksbolagen erbjuder pengar, marknadsföringsmaterial och  utställningsskåp till återförsäljare i närheten av skolor för att säkerställa att deras produkter får framträdande placeringar. Det visar en sammanställning som Take a Part, ett projekt under Campaign forTobacco-Free Kids, har gjort. Från projektets webbplats kan man ladda ner rapporten utifrån land. Sverige är inte med i sammanställningen.

Läs vidare