Den andra upplagan av Tobacconomics Cigarette Tax Scorecard utvärderar tobaksskattepolitiken i 160 länder. Den använder data från WHO:s globala tobakskontrollrapporter för att poängsätta länder på en femgradig skala. De fyra komponenterna som utvärderas är priset, hur överkomliga produkterna är i förhållande till lönenivån, skatteandelen av priset och skattestrukturen som används.

Enligt rapporten har regeringar inte gjort tillräckliga framsteg när det gäller skattepolitiken sedan den första rapporten, trots etablerade bevis för att det mest effektiva verktyget – tobaksbeskattning – skulle minska rökningen och öka intäkterna.

Tobacconomics är en del av Institute for Health Research and Policy, University of Illinois, Chicago.

Läs vidare