Ett tiotal tätorter mäter sedan 2009 varje år sin skräpmängd med hjälp av Stiftelsen Håll Sverige Rent och Statistiska Centralbyrån.

I Göteborg har såväl den totala skräpmängden som fimparna sedan 2009 minskat med 50 procent. Resultatet av 2013 års skräpmätning visar också att skräpet på Göteborgs gator och torg har minskat från 4,51 skräpföremål per 10 kvadratmeter till 4,37 sedan 2012. Även andelen fimpar har minskat, från 64 till 59 %.

– Det är enormt glädjande att vi kan se ett konkret resultat av det arbete vi lägger ner för att minska nedskräpningen, säger Samaneh Lomander, projektledare i Göteborgsprojektet Trygg, vacker stad.

– Förhoppningsvis har den nya Göteborgspapperskorgen med fimplock, effektivare städmetoder och attitydkampanjer bidragit till den positiva trenden.

Mätningen genomförs under 2-4 veckor i maj-september i tre stadsdelar, Lundby, Majorna-Linné och Centrum. Nytt för i år är även en mätning av nedskräpningen i parker och grönområden.

I Stockholm var skräpmätarna under samma tid på jakt i Bromma och Farsta samt på Kungsholmen. Kungsholmen var i år skräpigast och Bromma renast. Årets mätning visade att även Stockholm blir allt renare. Skräpletarna hittade i genomsnitt 4,37 bitar skräp per 10 kvadratmeter. Det är en minskning från förra årets 4,69 bitar. År 2009 hittade skräpletarna 5,9 bitar skräp per 10 kvadratmeter.

Det stockholmarna slänger mest är fimpar, papper och snus. Men också en hel del plast slängs. 53 procent av området som kontrollerades bedömdes vara lätt nedskräpat, 19 procent kraftigt nedskräpat.

Läs vidare