Det var tidningen Dagens Industri som igår publicerade den felaktiga uppgiften att den tidigare cancerläkaren Lars Erik Rutqvist bjudits in av FDA till en vetenskaplig expertkommitté. Lars Erik Rutqvist är numer medicinsk talesperson för snustillverkaren Swedish Match och har tydligt tagit ställning i fråga om snuset som han vill ska gynnas på olika sätt.

Vid en närmare undersökning visar det sig att det är The Risk Communication Advisory Committee inom FDA som har en referensgrupp med industrirepresentanter där Lars Erik Rutqvist ingår. Dessa kallas till möten med kommittén för riskkommunikation baranär justderas specialämnestår på agendan.

”Representanterna utses av den industri de företräder”, förklarar Karen M. Templeton-Somers, Center for Tobacco Products vid FDA.

Hon förstår inte varför Rutqvists plats i referensgruppen plötsligt görs till en nyhet i Sverige och meddelar också att den svenske snuslobbyisten ännu inte deltagit i något möte i kommittén eftersom hans ämne inte varit aktuellt.

Här kan du läsa mer om FDAs arbete med tobaksprodukter.

https://www.fda.gov/TobaccoProducts/default.htm

Läs vidare