De forskare vid University of Bath i England som gjort studien kallar satsningar på synligt socialt ansvarstagande för ”en nyskapande form av politisk aktivitet” i tobaksindustrin. Slutsatserna grundar sig främst på en ingående fallstudie av det stora tobaksbolaget British American Tobacco, BAT. Företaget har vunnit ett flertal utmärkelser för sina olika program för socialt arbete och miljöinsatser.

Forskarna har bland annat haft tillgång till BATs interna företagsdokument för perioden 1998-2000 (dokumenten tillhör de tobaksindustridokument som gjordes offentliga genom ett domstolsbeslut i USA). Deras analys visar hur BAT medvetet använda sina program för socialt och miljömässigt ansvarstagande i sin dialog med beslutsfattare. Det gjordes för att påverka dem att uppmärksamma de förslag till lagstiftning som passade bolaget bäst i olika sammanhang och för att få regeringen att se BAT som en trovärdig samarbetspartner.

I studien nämns bland annat exempel på korrespondens mellan BATs styrelseordförande och anteckningar från möten med politiker, bland andra dåvarande premiärminister Tony Blair. Exemplen visar hur BAT lyckades koppla sina egna politiska önskemål till värdeargument om skadeförebyggande, barns hälsa och vikten av samverkan mellan industri och regering.

Forskarna skriver att deras fynd tydligt visar hur viktigt det är att alla länder genomför Tobakskonventionens artikel 5.3. Dess syfte är att skydda hälsopolitiken mot inflyrande från tobaksindustrin och den närstående intressen. Riktlinjerna om genomförande av 5.3 säger bland annat att alla länder måste se till att både allmänheten och alla typer av beslutsfattare görs medvetna om de underliggande syftena med tobaksbolags satsningar på välgörenhet och liknande. Riktlinjerna säger också att beslutsfattare inte ska gynna tobaksbolag och att alla kontakter med tobaksindustrin ska redovisas öppet.

Länk till artikeln i PLoS Medicine.

Det svenska tobaksbolaget Swedish Match betonar i sin företagsinformation sin långa tradition av socialt och miljömässigt ansvarstagande både via Stiftelsen Solstickan och genom andra program, se länk.

Läs vidare