Samma frågor ställdes i båda undersökningarna. Den som riktades till allmänheten gjordes i februari i år och omfattade tusen personer som också fick frågan om politisk hemhörighet.

Till skillnad mot andra frågor i undersökningen som t ex dold tobaksförsäljning, som Tobaksfakta tidigare redovisat, var samstämmigheten mellan politiker och väljare stor. I genomsnitt ville 80 procent av såväl riksdagskandidater som väljare ha rökfri arbetstid.

Det största stödet bland kandidaterna fanns inom socialdemokraterna med 94 procent. Deras väljare var något mer reserverade med 81 procent. Centerns kandidater tyckte förslaget var utmärkt och stödde det till 84 procent. En ännu större andel av centerväljarna, 89 procent, var positiva.

Kandidaternas minsta majoritet för rökfri arbetstid fanns inom Folkpartiet, men där var det ändå 67 procent som var för, jämfört med 81 procent bland fp-väljarna.

I enkäten till allmänheten undersöktes också inställningen i kategorierna kön och ålder, utbildning och tobaksanvändare. Stödet var något starkare från kvinnor än män. I procent i utbildningsgruppen var stödet starkast bland akademiker, 85 procent, följt av personer med enbart grundskola, 81 procent, medan andelen bland gymnasieutbildade var 75 procent.

I åldersgrupperna fanns det starkaste stödet i gruppen över 65 år, men ingen grupp visade lägre stöd än 74 procent. I grupperna som använder eller inte använder tobak stödde icke rökarna rökfri arbetstid med 85 procent, men mer än hälften av rökarna, 53 procent, gav också sitt stöd.

Rökfri arbetstid innebär att rökning inte får förekomma på betald arbetstid, bara på den obetalda lunchrasten.

Källor: Novus, Allmänhetens attityder till tobaksförebyggande åtgärder, februari 2011, och Novus, Riksdagskandidater om tobaksprevention, augusti 2010.

Publicerat 15 april 2011

Carl-Olof Rydén

Läs vidare