En stark sammanhållen reglering av alla tobaks- och nikotinprodukter hindrar inte vuxna tobaksbrukare från att fortsatt kunna använda eller byta produkter. Däremot ökar chansen att de som vill sluta lyckas, samt att fler barn och unga aldrig börjar.

Läs hela debattartikeln här

Läs vidare