SOTIS syftar till att stärka tobaks- och nikotinfrihet och ge stöd att begränsa eller avbryta ett påbörjat bruk. Samtalsstödet består av tre samtalsspår som erbjuder anpassning efter ungdomarnas erfarenheter. Materialet kan användas för samtal kring alla former av nikotinprodukter, även nya som vitt snus och e-cigaretter.

Här kan du läsa mer om SOTIS
Till samtalsstödet

 

 

Läs vidare