Den första april blev det förbjudet att exponera tobaksprodukter i Danmark. De tas numera bara fram om kunder frågar efter dem. Men som vi har skrivit om tidigare började livsmedelsbutiker i Danmark dölja tobaksprodukterna redan i juli 2018, och ett år senare var det över 2000 butiker i sex dagligvarukedjor som satte produkterna utom synhåll för kunderna.

Exponeringsförbudet tillsammans med andra tobakspreventiva åtgärder är en del av den handlingsplan för att skydda barn och ungdomar mot tobaksbruk som beslutades i den danska riksdagen december 2019.

Att kampanjen hade fokus på barn och ungdomar var avgörande för framgången, enligt Niels Them Kjær, projektchef vid den danska cancerorganisationen Kræftens Bekæmpelse.

–Något vi diskuterade mycket var tonen i budskapet. Det var viktigt att det inte skapade en kamp mellan tobaksbrukare och icke-tobaksbrukare. Vi bestämde att fokusera på barnen, sa Niels Them Kjær och tog deltagarna på webbinariet med på den femåriga resan från det att Danmark hade den högsta andelen rökare i Norden utan att något gjordes för att förändra det, till idag, då det finns en lag med starka tobakskontrollåtgärder.

–Vi behövde göra en plan för en rökfri framtid som var något annat än vad vi hade gjort hittills och det blev starka partnerskap med andra organisationer. Vi ville få in nya röster i diskussionen och den första var Trygfonden, som har en stark hälsoprofil och som gav oss ekonomiskt stöd.

Två långsiktiga mål sattes: Inga barn ska röka år 2030. Max fem procent av den vuxna befolkningen ska vara rökare 2030.

Idag röker 18 procent av danskarna enligt Sundhetsstyrelsen. 22 procent av den danska befolkningen använder minst en beroendeframkallande nikotinprodukt, till exempel är det tre procent av danskarna som använder e-cigaretter.

Rökfritt skulle bli den nya normen

Strategin gick ut på få ett starkt stöd hos allmänheten för visionen om en rökfri framtid och använda stödet för att kräva ändrad lagstiftning. Genom att bygga partnerskap med andra organisationer skulle rökfritt göras till den nya normen.

Nyckelbudskapen var att inte föra tobaksbruket vidare till nästa generation. Fokus låg på tobaksfri skoltid.

För att arbetet med att minska tobaksbruket ska bli framgångsrikt behövs ett paket med flera åtgärder. Tillsammans med WHO och European Network for Smoking and Tobacco Prevention kom man fram till vad som krävdes: en övergripande strategi för tobakskontroll, höjda tobakspriser, standardiserade och reklamfria tobaksförpackningar, exponeringsförbud för tobaksprodukter, tobaksfri skoltid och att skydda folkhälsopolitiken från tobaksindustrins påverkan, alltså att tillämpa tobakskonventionens artikel 5.3.

Enastående stöd

Samtidigt arbetade man för att få nya samarbetspartners och det visade sig vara förvånansvärt enkelt. Det var många organisationer som ville vara med och flera som var helt nya i det tobakspreventiva arbetet och blev nya röster.

–Livsmedelsbutikerna var ett bra exempel på nya röster i debatten. Innan hade det mest varit den danska cancerorganisationen som pratade om tobakskontroll men plötsligt ville butikerna, även de små, vara med, berättade Niels Them Kjær.

En annan ny röst kom från de danska regionerna, som är ansvariga för sjukvård. –När de ville att tobakspriserna skulle fördubblas ändrades situation.

2019 kom det politiska genombrottet och Danmark fick en stark handlingsplan för tobakskontroll.

–80 procent av riksdagens ledamöter stödde den till slut. När lagen kom gav den oss allt vi ville ha och det är vi mycket glada för, sa Niels Them Kjær.

Tobaksfaktas tobakspolitiska expert Margaretha Haglund gratulerar Danmark till framgångarna.

–Tänk att Danmark inför både exponeringsförbud och reklamfria paket före Sverige, det hade nog få gissat. Nu har Sverige dessutom den lägsta tobaksskatten i hela Norden. Alla våra nordiska grannar har infört tobaksfri skoltid. I Sverige dras det mesta i långbänk tyvärr och tobaksindustrins lobbying är omfattande. En stor del av senfärdigheten här i Sverige kan nog förklaras av det sistnämnda. Nu hoppas vi att våra politiker i Sverige snarast inser att Sverige börjar bli en tummelplats för tobaks- och nikotinnjutningsindustrin.

Hon hoppas att Sveriges jumboplats triggar politikerna till krafttag, så som det har gjort tidigare.

–”Storebror” Sverige brukar ju inte tycka om att vara sämst i Norden. Att Danmark nu går förbi oss med att starkt begränsa industrins möjligheter till att rekrytera barn till ett livslångt nikotinberoende kanske får politikerna i Sverige att inse att vi inte alls är så duktiga som vi tror. Vår före detta hälso- och sjukvårdsminister Gertrud Sigurdsen tillsatte i slutet av 1980 talet tobaksutredningen när hon då insåg att Danmark just vid den tiden höll på att passera Sverige tobakspolitiskt. Tobaksutredningen resulterade i att Sverige från 1993 tog flera viktiga steg framåt i att minska tobaksindustrins möjligheter att rekrytera nya konsumenter som till exempel ett reklamförbud.

Fakta tobakskontrollåtgärder i Danmark

2019: Handlingsplanen för att skydda unga från tobak antogs av riksdagen

2020: Tobakspriserna höjdes med 33 procent

2021: Tobaksfri skoltid i skolan, vilket även gäller rökfri tobak och nikotinpåsar, men inte nikotinprodukter som är godkända för rökavvänjning. Exponeringsförbud för tobaksprodukter, även e-cigaretter och rökfria tobaksprodukter. Höjda tobakspriser. Utökat förbud mot marknadsföring, även indirekt sådan, vilket även gäller tobaksfria nikotinpåsar.

2022: Reklamfria standardiserade tobaksförpackningar. Förbud mot smaksättning i de flesta tobaksprodukter. Ytterligare prishöjning med tio procent 1 januari.

Läs vidare