Parterna är i avtalet bland annat överens om att skoltiden ska vara rökfri på grundskolor och gymnasier och att all tobak och e-cigaretter ska döljas i butikerna, de ska alltså inte exponeras synligt för kunderna.

Tobaksförpackningar ska vara reklamfria och ha ett standardiserat utseende, det blir förbud mot smaksatta tobaksprodukter och det blir även skärpt ålderskontroll och strängare straff för dem som säljer tobak till minderåriga.

”Detta är ett avgörande steg för folkhälsan. Handlingsplanen ska effektivt hindra barn och ungdomar att börja röka, för om de fortsätter att röka som vuxna vet vi att nästan en tredjedel av dem kommer att dö av rökningen. Samtidigt skapar rökning stor ojämlikhet i hälsa”, säger Magnus Heunicke, hälsominister i ett pressmeddelande.

I den danska handlingsplanen finns också en reglering av tobaksfria nikotinprodukter, till exempel det “vita snuset” som i Sverige ännu inte omfattas av tobakslagen.

Enligt den danska regeringen börjar varje dag 40 barn att röka i Danmark, och andelen barn och ungdomar som röker är högre än i övriga nordiska länder.

I Danmark röker cirka 23 procent av befolkningen, enligt cancerorganisationen Kræftens Bekæmpelse.

Tobaksfaktas tobakspolitiska expert Margaretha Haglund lyckönskar Danmark till den nya handlingsplanen.

–Ett stort grattis till Danmark som sätter folkhälsan och barnen framför tobaksbolagens ”hälsa”. Med de nya åtgärderna kommer Sverige nu att ligga klart sist i arbetet med att begränsa tobaksindustrins möjligheter att rekrytera nya kunder, det vill säga mest barn, säger hon.

Hon beklagar att förslagen om exponeringsförbud och reklamfria förpackningar verkar ha lagts i malpåse i Sverige, något hon säger beror på tobaksindustrins intensiva påverkan på beslutsfattarna.

–Lobbyingen från tobaks- och snusindustrin är en viktig orsak för de svenska riksdagspartiernas oförmåga att samarbeta kring åtgärder för att minska tobaksindustrins negativa påverkan på våra barn. Det är trist men tyvärr sant och något som sällan diskuteras offentligt, säger Margaretha Haglund som i dagarna besöker Danmark för att studera deras arbete närmare.

 

 

 

Läs vidare