Världshandelsorganisationen WTO avslog tidigare i sommar de klagomål som kommit in från en rad länder om att Australien med lagen om neutrala tobakspaket skulle kränka tobaksindustrins varumärken och att den att det skulle vara ett brott mot immateriella rättigheter (”intellektuell äganderätt”). WTO:s domare konstaterade istället att lagen bidrar till att förbättra folkhälsan, något som bekräftas genom bland annat en forskningsstudie från just Australien, som påvisar att neutrala paket gör landets tonåringar mindre benägna att börja röka.

I ett uttalande menade Australiens handelsminister Steve Ciobo och landsbygdsminister Bridget McKenzie att det är en rungande seger som uppnåtts.

”Vi kommer aldrig ge upp kampen för australiensarnas rätt till hälsa”, sa de.

Segern sätter ett globalt prejudikat som kan komma att leda till strängare regler generellt för tobak, alkohol och ohälsosamma livsmedel.Världshälsoorganisationen WHO har välkomnat vinsten och uttalat att man hoppas att det här kan leda till att allt fler länder inför neutrala paket.Vera Luiza da Costa e Silva, chef för WHO:s sekretariat för tobakskonventionen anser att vi redan ser en domino-effekt, där allt fler länder ser Australiens lagstiftning som en förebild.

Australien införde som första land i världen 2012 en lag om standardiserade, reklamfria cigarettförpackningar (det som kallas plain packaging på engelska och neutrala paket på svenska). Paketen måste sedan dess ha en brungrön, icke glänsande standardfärg. Förutom varningar i bild och text får det inte finnas några dekorationer. Bilderna ska täcka 75 procent av paketens framsidor och 90 procent av baksidorna. Varunamnen ska tryckas i en svart standardstil på högst 12 punkter.

Philip Morris stämde då Australien för att ha brutit mot ett bilateralt handelsavtal med Hongkong – dit företaget av strategiska skäl hade flyttat sin verksamhet från Australien efter att planerna på neutrala tobakspaket hade blivit kända. Men också den gången, 2015, vann Australien en stor seger i kampen för sin befolknings hälsa.

Källa.

Läs mer om neutrala paket här.

Läs vidare