poster-baby-mid-resStudien gjordes i de två delstaterna New South Wales och Queensland i Australien, av forskare vid the Cancer Institute New South Wales. Över 8 800 unga personer i åldrarna 12-24 år medverkade. De telefonintervjuades vid tre tillfällen före införandet av standardiserade tobaksförpackningar med stora varningsbilder, samt en gång efter införandet.

Några resultat från studien:

  • 60 procent av deltagarna i åldrarna 12-17 år och 67 procent av dem som var 18-24 år var positiva till den nya lagstiftningen.
  • Nästan en tredjedel av tonåringar som någon gång rökt ansåg att de standardiserade cigarettpaketen gjorde dem mindre intresserade av att röka igen.
  • Fyra av tio rökande tonåringar hade försökt sluta eller funderat på att göra det tack vare de nya förpackningarnas utseende. Samma sak gällde en tredjedel av rökarna i åldrarna 18-24 år.
  • En femtedel av rökfria tonåringar menade att de nya paketen fick dem att fortsätta vara rökfria.

– Nyckeln till en rökfri framtid är just att förhindra att unga människor börjar röka, kommenterar professor David Currow, chef vid the Cancer Institute New South Wales.

En intressant iakttagelse var att de unga var mer positivt inställda till den nya lagen när den väl hade införts, än de trodde i förväg. Paketens utseende gjorde dem också mer negativa till rökning än de hade trott i förväg.

Läs vidare