• Delta inte i några aktiviteter i syfte att stötta försäljning av tobaksprodukter eller tobaksrelaterade produkter.
  • Medverka inte vid några evenemang som arrangeras av tobaksindustrin.
  • Uppmuntra inte investeringar i tobaksbolag.

Det är några av den engelska regeringens regler för diplomater och andra anställda vid den brittiska utlandsrepresentationen. Reglerna publicerades nyligen på regeringens hemsida.

Artikel 5.3 och dess riktlinjer gäller inte bara den offentliga förvaltningen inom landets gränser utan även dess utrikesrepresentation. Detta tydliggör Englands regering nu med de nyligen publicerade reglerna.

Av reglerna framgår bland annat att brittiska ambassader inte på något sätt får medverka i att marknadsföra brittiska (eller andra) tobaksbolags produkter utomlands. Ingen logotyp som är kopplad till Englands statsförvaltning får användas tillsammans med tobakslogotyper. Utlandsrepresentationens anställda får inte heller, säger reglerna, försöka att negativt påverka värdlandets folkhälsoarbete på något sätt.

När brittiska tobaksbolag i andra länder vill diskutera tobakspolitik ska ambassaderna hänvisa dem till hälsodepartementet i London och dess tobaksprogram.

Här kan du se dokumentet.

Läs vidare