Regeringen har nu överlämnat en lagrådsremiss som innehåller flera förslag på hårdare regler för nya nikotinprodukter. I ett pressmeddelande 
sammanfattar regeringen lagrådsremissen som nu är lämnad till lagrådet.

Bland annat ska marknadsföringen inte få riktas till barn och ungdomar under 25 år. Regeringen vill också införa en 18-årsgräns för köp av dessa produkter och krav på att försäljningsställen kontrollerar köparens eller mottagarens ålder.

Regeringen föreslår också ett förbud mot smaksättning av vätskor som används i e-cigaretter.

Regeringen vill även förtydliga marknadsföringsreglerna på tobaksområdet, att det som huvudregel är förbjudet att marknadsföra tobak

Tobaksfakta välkomnar de förslag som regeringen nu har lag fram, men önskar att man också tar hänsyn till det som Tobaksfakta och många andra organisationer efterfrågar.

Tobaksfakta önskar:

• Exponeringsförbud på säljstället för tobak, s.k. dold försäljning
• Neutrala reklamfria tobaksförpackningar
• Smakreglering av befintliga snusprodukter och nya produkter innehållande tobak/nikotin.

Lena Sjöberg ordförande i Tobaksfakta säger i en kommentar.

–En viktig reflektion i det här sammanhanget är varför förslagen inte i högre grad speglar utredarens direktiv, som ju gav möjlighet att föreslå just ett skarpt och tydligt exponeringsförbud inklusive neutrala paket samt smakförbud i samtliga nikotinprodukter, det vill säga både brunt och vitt snus. Målet var att skydda folkhälsan, och framför allt skydda barn och unga mot skadliga effekter, och konsumtionen av vitt smaksatt snus har tyvärr ökat lavinartat senaste åren.

A Non Smoking Generation skriver i sin kommentar till remissen:
”Sedan e-cigaretter och vitt snus lanserades på marknaden för flera år sedan har vi efterlyst en stark och sammanhållen reglering av dessa produkter – likt traditionella tobaksprodukter – för att skydda barn och unga. Vi välkomnar därför regeringens nya förslag, men önskar att de hade kommit tidigare och att de hade varit ännu modigare.

Det är glädjande att förslagen innefattar en åldersgräns för inköp av dessa produkter, ett förbud mot smaktillsatser i e-vätskor, och begränsad marknadsföring. Vi hoppas att dessa regler kan vända trenden med ökande tobaksbruk bland unga genom att minska både tillgängligheten till nikotinprodukter och ungas efterfrågan.

Det är dock oroväckande att marknadsföringsreglerna är vagt formulerade. Vi hade önskat ett totalförbud mot all tobaksreklam, inklusive ett uttalat förbud mot att marknadsföra tobaks- och nikotinprodukter i sociala medier. Vi saknar också tydliga riktlinjer kring hur reglerna ska kontrolleras och efterlevas.”

Se även:

Radikala förslag saknas i utredning om nya nikotinprodukter 
Folkhälsomyndigheten vill ha smakförbud för nya nikotinprodukter

 

Läs vidare