Tobaksindustrin har under 2019 intensifierat ansträngningarna att påverka regeringar. Detta har gjort det möjligt för industrin att öka sitt inflytande under covid-19-krisen. Det visar data som har samlats in av civilsamhällesorganisationer i 57 länder och som presenteras i GTIII, ett index från nätverket STOP, som undersöker och avslöjar tobaksindustrins metoder och strategier för att påverka beslutsfattare och locka nya användare.

Frankrike bästa europeiska nation

I 2020 års upplaga var det fler länder som försämrade sitt resultat än som fick ett bättre resultat än tidigare. Huruvida ett land är rikt eller fattigt hade liten inverkan på rankningen. Inget land klarade sig undan störningar från tobaksindustrin, men det som gjorde skillnad var regeringens åtgärder för att hantera störningarna.
Sverige och de nordiska länderna är inte med i denna upplaga av indexet, som har utökats från 33 länder till 57 sedan året innan.
Av de europeiska länder som ingick gjorde Frankrike bäst ifrån sig och hamnade i toppskiktet på plats två efter Brunei. Storbritannien landade på plats fyra. Tyskland hamnade i den nedre halvan på plats 23, Turkiet på plats 26, Ukraina på plats 27, Rumänien och Georgien på plats 31. Japan står för bottennoteringen även denna gång med plats 34. Näst sist återfinns Indonesien på plats 31. Att plats 34 är sistaplatsen bland 57 länder beror på att flera länder delar på samma placering.

Intensifierad lobbying

Några resultat från rapporten:
• Tobaksindustrin utnyttjade pandemin för att försöka få till samarbete med regeringar. Till exempel har regeringar under coronakrisen accepterat gåvor i form av medicinsk utrustning från tobaksindustrin. Bland annat donerade Philip Morris International 32 miljoner US-dollar till olika länder under inledningen av pandemin. Där ingick handdesinfektionsmedel till Brasilien, Indonesien och Nederländerna.
• Tobaksindustrin försöker styra folkhälsopolitiken genom att närma sig och påverka andra sektorer än de som sysslar med hälsa. Det rör sig om kontakter med och lobbying mot till exempel finans- och näringsdepartement.
• Tobaksindustrin har intensifierat sin lobbying. Mellan 2018 och 2019 var det elva länder som klättrade uppåt i rankningen medan 15 länder fick sämre resultat än vid förra mätningen.
• Det är fortfarande brist på transparens om kontakter mellan tobaksindustrin och beslutsfattare. Enligt tobakskonventionens Artikel 5.3 ska beslutsfattare undvika onödig kontakt med tobaksindustrin och de kontakter som sker ska vara öppna och redovisas.
• Många länder fortsätter att ge fördelar till tobaksindustrin, till exempel genom skattefri försäljning.
• De flesta regeringar misslyckades i att hantera intressekonflikter, som när anställda går från offentliga anställningar till anställningar inom tobaksindustrin.

Fortsatt inflytande

Tobaksindustrin har alltså ett fortsatt inflytande över folkhälsopolitiken i många länder. I rapporten listas många exempel på både bra och dåliga sätt att hantera tobaksindustrins inblandning.
Rapportens resultat understryker vikten av att regeringar vidtar konkreta åtgärder för att skydda folkhälsan, skriver författarna.
Läs mer och ladda ner rapporten här.

Fakta Global Tobacco Industry

Interference Index (GTIII) är en världsomspännande undersökning av hur regeringar agerar mot tobaksindustrins påtryckningar och hur de skyddar sin folkhälsopolitik från kommersiella intressen så som krävs enligt tobakskonventionen. Ursprungligen, 2014, var rapporten ett regionalt index i Sydostasien.
Global Tobacco Industry Interference Index 2020 produceras av Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC), en STOP-partner, med stöd från bland andra Bloomberg Philanthropies och Bill och Melinda Gates Foundation.
Nätverket STOP – Stop Tobacco Organizations and Products) – är ett samarbete mellan Tobacco Control Research Group vid University of Bath, the Global Center for Good Governance in Tobacco Control, The Union, samt Vital Strategies, och finansieras av Bloomberg Philanthropies.

Läs vidare