Lagförslaget innebär attdet införs en punktskatt på ”nikotinhaltigavätskor som används i elektroniska cigaretter och på nikotinhaltigaprodukter för användning i mun eller näsa som inte innehåller tobak”. Produkter som klassificeras som läkemedel är undantagna.

Vätskorna beskattas med 2 kronor per milliliter och andra nikotinhaltigaprodukter beskattas med 200 kronor per kilogram. Tillverkare, importörer och distansförsäljare blir skattepliktiga.

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja välkomnar att e-cigaretter och liknande produkter beläggs med punktskatt, men anser att skattenivån är för låg samt att även e-cigaretter utan nikotin bör omfattas. I ett remissyttrande om förslaget framhåller Tobaksfakta att e-cigaretternas riskprofil fortfarande är otillräckligt utforskad samt att dessa produkter riskerar att bli en inkörsport till tobaksbruk för barn. Högre skatt höjer oftast priset vilket är ett effektivt sätt att göra produkterna mindre attraktiva för barn.

En mycket positiv aspekt av regeringens förslag är att det omfattar även andra nya nikotinprodukter än nuvarande e-cigaretter. Produktutvecklingen på området går snabbt och på andra marknader finns redan ett antal tobaksfria produkter som tillför nikotin på andra sätt än e-cigaretter och som ännu inte lanserats på bred front i Sverige. Det är, menar Tobaksfakta, bra ur förebyggande synvinkel att införa en skattereglering som omfattar även de produkter som kan förväntas dyka upp på marknaden de närmaste åren.

Läs vidare