Med sikte på ett tobaksfritt samhälle

Aktuellt

Tobaksföretag kan få betala för cigarettskräp i Storbritannien

Tobaksföretag kan framöver bli tvungna att betala för kostnaden att ta hand om cigarettfimpar som slängs på gatorna i Storbritannien....

Läs mer

Tobaksindustrins nio tricks för att förvilla

Tobaksindustrin använder i huvudsak nio metoder för att hindra beslut som går emot dess intressen. Bland annat genom att ifrågasätta...

Läs mer

Tobaksindustrins lobbyism motverkar en skarp tobakspolitik 

En central orsak till att det görs så lite för en skarpare tobakspolitik i Sverige är tobaksindustrins framgångsrika lobbyism. Det framkommer i...

Läs mer

Tyska företag kan bli tvungna att ansvara för sina leverantörers beteende 

Företag med fler än 3000 anställda verksamma i Tyskland kan från 2023 bli skyldiga att ha koll på sina leverantörskedjor. De måste vidta...

Läs mer

Tobacco Endgame 2 juni -Save the date

Välkommen till sedvanligt Tobacco Endgameseminarie med anledning av Tobaksfria Dagen onsdagen den 2 juni kl 13.00-15.00 via zoom. Dagens tema...

Läs mer

Samma gamla argument för att locka nya kunder 

Tobaksindustrin återanvänder i marknadsföringen för de nya ”säkra” produkterna argumenten från förr, enligt ett nytt inlägg på nätverket STOPs webbplats.  

Läs mer

Så lämnade Danmark jumbopositionen i tobaksprevention till Sverige

Fokusera på att skydda barn och ungdomar, tänk på tonen i budskapet och bygg breda allianser. Det var Niels Them...

Läs mer

Forskare: ”Väldigt oroväckande att unga exponeras för nikotinprodukter” 

Att nikotin är långt ifrån så ofarligt som tobaksindustrin låter påskina framgick klart när tre forskare på  ett webbinarium den 21 april presenterade resultat...

Läs mer

Schweiz överväger skärpta regler för tobaksreklam 

Det schweiziska parlamentet diskuterar för närvarande skärpta begränsningar av reklam för tobaksvaror. Bakgrunden är ett folkinitiativ som kräver ett radikalt...

Läs mer

28 strategier för att undergräva fakta och skapa tvivel

Tobaksindustrin har medvetet förändrat och felaktigt framställt kända fakta och empiriska bevis med konsekvenser för miljö och folkhälsa, enligt en...

Läs mer

WHO ger ut ny handbok om tobaksskatt

Världshälsoorganisationen WHO har gett ut en ny handbok om tobaksskattepolitik som visar världens länder hur de kan skära ner kostnaden...

Läs mer

Illegala cigaretter gör norra Mali till en laglös krigszon

I afrikanska Mali finns ett överutbud av cigaretter från bland andra British American Tobacco (BAT). Överutbudet hamnar i den illegala...

Läs mer

Mentolcigaretters skada i siffror 

Mentolcigaretter har haft en betydande skadlig inverkan på allmänhetens hälsa och kan fortsatt att utgöra en hälsorisk, enligt en studie från University of Michigan School of Public...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev