Visserligen föreslås en höjning av punktskatten på snus från 385 kronor per kilo till 471 kronor. Det medför ändå inte en större prisökning än från 43 kronor till 45,54 för en vanlig dosa med 24 gram portionssnus.

Orsaken till den begränsade höjningen är att den punktskatt man betalar för en snusdosa efter höjningen endast utgör 25 procent av priset. I dag är andelen 21 procent.

Det kan jämföras med de 49 procent man betalar i punktskatt för ett cigarettpaket.

Punktskatten för cigaretter tas ut som ett styckepris för varje cigarett, plus en procent av detaljhandelspriset. Det sker också en indexering i förhållande till inflationen. Index räknas in i styckepriset, men utgör en mycket liten del den här gången.

Styckepriset är för närvarande 1,41 kronor, men föreslås bli höjt till 1,48. Det innebär att priset för ett paket Marlboro stiger från 56 till 57,36 kronor.

De högre skatterna på snus och cigaretter införs inte förrän i januari 2015, om förslagen godkänns av riksdagen.

I samband med skattehöjningar brukar tobaksbolagen passa på att själva höja priserna. Så vad snus och cigaretter verkligen kommer att kosta nästa år är omöjligt att bedöma. Det är dessutom stora prisskillnader mellan snusmärkena. Priserna varierar med tio kronor upp och ner.

Läs vidare