Sverige har kommit långt i kampen mot rökningen. Det är inte länge sedan man kunde röka på restauranger, och för bara ännu lite längre sedan var tobaksreklam självklar. I dag är den starkt begränsad inom flera områden. Ni, Sveriges politiker, har varit viktiga för denna positiva utveckling. Ert och era företrädares agerande i tobaksfrågan har räddat liv.

Men kampen är långt ifrån över. Inom EU dör varje år 700 000 personer i förtid på grund av tobaken. I Sverige innebär det 6400 förtida dödsfall. Trots att allmänheten känner till tobakens skador, börjar 16000 ungdomar att röka i Sverige varje år. Minskat tobaksbruk är fortfarande den enskilt största påverkbara faktorn för att förbättra folkhälsan.

I år ska EU besluta om ett nytt tobaksproduktdirektiv, med syfte att minska antalet ungdomar som börjar röka eller snusa och att hjälpa dem som redan har börjat, att sluta.

Direktivet innebär en ny möjlighet att vinna ännu en seger mot tobaken och att sätta folkhälsan först, för oss och för kommande generationer.

Det nya direktivet innehåller nämligen en rad viktiga reformer. Hälsovarningar som ska täcka minst 75 procent av cigarettpaketen. Ett stopp för vilseledande färger på paketen liksom parfymliknande förpackningar. Dödliga produkter ska inte packas in i guld och purpur. Stopp för alltför dominerande smaktillsatser som choklad, hallon och vanilj i tobaken som missleder främst barn och unga, till att tro att tobaken är mindre farlig. Och förslag på ny märkning för att förebygga smuggling.

Vi kämpar för att ungdomar inte ska börja röka eller snusa, vi vårdar tobakens offer, vi samlar in pengar till forskning, debatterar, informerar och utbildar. Vi anser, med vår gemensamma erfarenhet tagen i beaktelse, att direktivet är bra. Vi vet att de föreslagna åtgärderna fungerar.

När ni politiker i riksdag, regering och Europaparlament nu diskuterar en svensk linje i den här frågan, bör ni reflektera över hur varje steg hittills har åstadkommits genom viktiga och ibland även obekväma politiska beslut. Ingen framgång har varit gratis. Ingen meter har vunnits för att tobaksindustrin har tagit ett steg åt sidan (även om ni ibland har tvingat dem att flytta på sig).

Ni har viktiga beslut att fatta. Beslut som kan påverka livslängden för tusentals personer i Sverige varje år. Vi hoppas att ni stödjer direktivet fullständigt och helhjärtat. Det är dags att vinna några meter till i kampen mot tobaken.

Marie Wedin, ordförande Sveriges läkarförbundYvonne Nyblom, ordförande Sveriges TandhygienistföreningElin Ramfalk, generalsekreterare A Non Smoking Generation

Stefan Bergh, generalsekreterare Cancerfonden
Birgitta Kihlberg, vice förbundsordförande Diabetesförbundet

Staffan Josephsson, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden

Inger Ros, ordförande Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Stefan Jutterdal, förbundsordf. Leg. Sjukgymnasters Riksförbund

Katarina Johansson, samordnare Nätverket mot cancer

Olle Svensson, professor Rökfri Operation

Slim Lidén, förbundssekreterare Riksförbundet SMART
Anna Carlstedt, ordförande IOGT-NTO

Elizabeth Bergsten-Nordström, ordförande Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation

Alf Carlsson, ordförande Prostatacancerförbundet

Sören Selinder, ordförande Mun och Halscancerförbundet
Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet

Ania Willman, ordförande Svensk sjuksköterskeföreningSara Dinwiddie, förbundssekreterare Smart UngdomPeter Friberg, ordförande Svenska Läkaresällskapet

Ewy Thörnqvist, generalsekreterare Tobaksfakta

Linda Engström, förbundsordförande Ungdomens nykterhetsförbund

Julia Mjörnstedt, generalsekreterare Ung Cancer

Hannah Rosenqvist, generalsekreterare Unga Allergiker

Per Haglind, ordförande Yrkesföreningar mot Tobak

Dick Jansson, förbundsordförande Riksförbundet VISIR

Margareta Pantzar, ordförande TobaksPreventiva nätverket Landsting och Regioner

Wictoria Hånell, kanslichef Mag- och Tarmförbundet

Gunilla Klingberg ordförande Sveriges Tandläkarförbund

Ywonne Wiklund, nationellt ansvarig Tobaksfri Duo

Agneta Franzén, ordförande Carpa
Margaretha Sundsten, ordförande Gynsam

Läs vidare