Bakom priset står Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och exportprogrammet Try Swedish, som är ett samarbete med näringsdepartementet. Priset delades ut av landsbygdsminister Peter Kullgren. Det är i högsta grad olämpligt, och strider mot Världshälsoorganisationen, WHO:s konvention om tobakskontroll (FCTC) som Sverige ratificerat.

 Ministerns engagemang och medverkan är oförenlig med Tobakskonventionen, som Sverige förbundit sig att följa. I artikel 5:3 står:

Länderna ska agera för att skydda folkhälsopolitiken från kommersiella och andra intressen inom tobaksindustrin. Folkvalda politiker ska inte ge incitament till tobaksindustrin att etablera eller driva sina företag. Anledningen till detta är att tobaksindustrin under många år återkommande har agerat för att undergräva regeringars folkhälsoarbete vad gäller tobak. Det finns en grundläggande och olösbar konflikt mellan tobaksindustrin och folkhälsans intresse.

 I motiveringen till priset framhålls snusföretagets produkt som ett kommande folkhälsomirakel, som kan ”rädda europeiska liv”. Ett mycket allvarligt och felaktigt påstående som bara kan betraktas som ett försäljningstrick. Att koppla ihop en tobaksprodukt med begreppet folkhälsa är direkt missvisande. Företagets produkter har (tillsammans med andra snustillverkares produkter) bidragit till en stor ökning av antalet ungdomar som använder nikotinprodukter och som därmed blir nikotinberoende. Vid senaste CAN-mätningen var det 22 % av eleverna i 9:an och 40 % av eleverna i gymnasiet på år 2 som provat vitt snus. Till detta ska läggas ökande användning av e-cigaretter, det bruna snuset och traditionella cigaretter.

Minskningen av antal rökare i Sverige är en konsekvens av skyddande lagstiftning och ökat stöd till tobaksavvänjning och har i huvudsak inte med de nya snusprodukterna att göra.

I motiveringen till priset står också att Sverige kan stoltsera med hela två rökfria generationer, vilket är en ren lögn. 2022 var det 9 % i åk 9 och 18 % i år 2 på gymnasiet som rökt de senaste 30 dagarna.

Priset delades ut på Matdagen. Nu är det förvisso så att snus räknas som livsmedel eftersom det läggs i munnen men det är ändå förvånande att vi inte har någon bättre och mer hälsosam livsmedelsprodukt i Sverige, som hade kunnat få uppmärksamhet och pris och inte ett företag vars produkter resten av EU har ratat sedan länge.

Snus innehåller det giftiga och starkt beroendeframkallande ämnet nikotin. Det gäller alla snusprodukter, det bruna och det vita snuset inklusive de så kallade tobaksfria där nikotinet oftast utvinns av tobaksplantan. Ofta innehåller de dessutom betydligt högre nikotinhalt än till exempel traditionella cigaretter vilket gör dem ännu mer beroendeframkallande. Evidensbaserad forskning visar att nikotin har en mängd skadliga effekter på hälsan utöver beroende, till exempel hjärt- och kärlskador, påverkan på foster, och ökad risk för diabetes.

Temat för WHO:s tobaksfria dag, 31 maj 2023 “We need food, not tobacco” vilket kan betraktas som en ironisk kommentar och tajming av utmärkelsen.

Representanter för våra grannländer (se undertecknare), Norge, Island, Finland och Danmark reagerar mycket starkt på utmärkelsen och ministerns medverkan. De upprörs över att ett snusföretag som säljer en starkt beroendeframkallande produkt, som är skadlig särskilt för barn och unga, uppmärksammas och belönas. Den norska cancerföreningen är särskilt förstummade över att man på ett djupt felaktigt sätt tillskriver det svenska snuset de framgångar man haft med minskad rökning i Norge, då det enbart handlar om ett långsiktigt arbete med att implementera Tobakskonventionen (FCTC)

Hur kan en minister låna sig till att medverka i detta evenemang där så många felaktiga faktauppgifter torgförs som sanningar, helt i strid mot gällande konvention som Sverige har ålagt sig att följa?

Kristin Byrkje, Special Adviser, Norwegian Cancer Society
Guðlaug B. Guðjónsdóttir, General Manager of The Capital Area Cancer Society in Iceland
Mervi Hara, Executive director, ASH Finland
Astrid Knudsen,  Danish Cancer Society
Lena Sjöberg, Ordförande, Tobaksfakta, Sverige

 

Uttalande från de nordiska länder:

Statement of the Norwegian Cancer Society:

 “The Norwegian Cancer Society is greatly disappointed and bewildered to learn that snus skruf has received an award for selling products which cause addiction in their users. Further, we are dumbfounded to hear that progress achieved in Norway with the implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) is wrongly attributed to snus. This often repeated and misleading factoid has no merit and cannot be allowed to prosper. 

 Tobacco control progress in Norway, like in many other countries, is the result of years of dedication and advocacy efforts of civil society organisations, and commitment to public health of policy and decision-makers who have taken structural measures to combat the tobacco epidemic since 1973 . These measures include, among others, the following:

  • Comprehensive smoking bans ((protection against passive smoking)
  • Raised taxes to increase the prices of tobacco products, and thus reduce their affordability, accessibility to discourage initiation, especially among younger people, and encourage tobacco cessation
  • Impactful mass media campaigns to inform, educate and warn against the dangers of tobacco products (a few years ago)
  • Total ban on tobacco advertising/marketing

Instead of a public health miracle, snus is a public health nightmare. Therefore, it is preposterous to claim that snus is food. It does not contain any nutrients. Snus producers use their products to recruits and condemn millions of people around the world to a life of dependence to nicotine, with the risk of contracting life-threatening diseases, for the sole purpose of making much money”.

 

Statement of the Cancer Society of Iceland:

 ¨An award like this is a shame and a big disappointment for the extremely important prevention work that takes place not only in Sweden but all over the world.“

The Cancer Society of Iceland and The Capital Area Cancer Society in Iceland¨. 

 

Statement of the Danish Cancer Society:

¨In the Danish Cancer Society we are very surprised to learn that skruf snus has received an award for selling products which are deeply addictive and harmful to especially children and adolescents. In Denmark the use of such products have increased rapidly in the younger age groups. To award such products with a prize in the category of food is misleading and promotes the product to new users which may never have used nicotine or tobacco¨.

 

Statement of ASH Finland:

”It is shameful that the Swedish government is involved in rewarding a company that distributes nicotine dependence and encourages the expansion of operations. The prize is completely contrary to the exemption permit Sweden received from the EU and the obligations of the WHO Framework Convention on Tobacco Control.   It also violates the UN Convention on the Rights of the Child, according to which the parties must take all effective and appropriate measures to eliminate traditional customs harmful to children’s health. Dishonourable action!

Finland has succeeded in reducing smoking without snuff and other new nicotine products. The prevalence of smoking in Finland is among the lowest in Europe.”

Läs vidare