Tobaksindustrin har olika sätt att påverka tobakspolitiken. Ett är att anställa människor som tidigare har varit beslutsfattare och som har ett brett nätverk som de kan påverka att fatta vissa beslut. Ett annat sätt är när personer som haft höga poster inom tobaksindustrin får nya jobb inom olika områden där beslut om folkhälsopolitik fattas.

Detta inflytande är inte lika tydligt som tobaksindustrins marknadsföringskampanjer.

I inlägget listas flera exempel på när det har varit svängdörrar mellan tobaksindustrin och politiken.

Läs vidare