”Våra resultat ger ytterligare stöd för rekommendationerna i den internationella Tobakskonventionen om införande av neutrala tobaksförpackningar”, säger forskaren Christine White, University of Waterloo i Kanada, i ett pressmeddelande.

I slutet av 2012 blir Australien först i världen med en lagstiftning om neutrala förpackningar. Cigaretter kommer då att säljas i olivgröna, standardiserade paket med stora varningsbilder och utan logotyper eller annan varumärkesdesign. Flera andra länder överväger att införa neutrala paket.

Den nya studien, som publiceras i tidskriften BMC Central, var en webbenkät bland 640 kvinnor i Brasilien i åldrarna 16-26 år, både rökare och icke-rökare. De fick poängsätta olika cigarettpaket efter hur attraktiva de verkade. Ju mer attraktivt, desto högre poäng.

Vanliga cigarettpaket med logotyper och annan varumärkesdesign fick medelpoängen 6,0 (av 10 möjliga). Cigarettpaket med enbart märkesnamnet och en beskrivning av produkten fick medelpoängen 4,3. Helt neutrala paket med bara märkesnamnet i standardiserad skrift fick 3,4 i medelpoäng.

Deltagarna i studien upplevde det som att cigaretterna i de vanliga paketen både verkade smaka bättre och vara mildare.

Länk till tidskriftens sammanfattning av studien

Läs vidare