Resultaten tyder på att upphettade tobaksprodukter, som Philip Morris Iqos, inte bör användas som hjälpmedel att sluta röka, enligt studien.

Läs vidare