Undersökningen är den första vetenskapliga studie av framtida rökrisk där användning av så många olika tobaks- och nikotinprodukter analyseras samtidigt. Forskarna följde 10 384 flickor och pojkar i åldrarna 12-17 år. De fick med ett års mellanrum rapportera om de rökte eller cigaretter eller ej samt om de använde e-cigaretter, vattenpipa, cigarrer eller rökfri tobak (till exempel snus och tuggtobak).

Av dem som inte rökte cigaretter i början av studien var det 469 (5 %) som hade prövat ett år senare och 219 (2%) hade rökt den senaste månaden. De som vid studiestarten hade använt någon annan tobaks- eller nikotinprodukt var kraftigt överrepresenterade bland dem som börjat röka.

– Alla de olika produkttyperna – e-cigaretter, vattenpipa, cigarrer och rökfri tobak – bidrog oberoende av varandra till en ökad risk att börja röka, förklarar studiens huvudansvariga, dr. Benjamin Chaffee, University of California, San Fransisco School of Dentistry.

– De här produkterna har olika egenskaper, men när det gäller att förutsäga framtida rökning hos ungdomar, ser de ut att ge samma riskökning.

Analysen visade att risken att börja röka inom ett år var grovt sett dubbelt så stor för dem som använde de andra produkterna och 3,81 gånger så stor för dem som använde fler än en.

Forskarna skriver att en slutsats av studien bör vara att det finns skäl att folkhälsopolitiskt behandla de olika tobaks- och nikotinprodukterna som en sammanhållen grupp. Detta innebär, menar de, att lagregler som gäller för en produkt, till exempel förbud mot smaktillsatser, bör utvidgas till att omfatta samtliga produkter.

Studien har publicerats av JAMA Pediatrics.

Läs vidare