Publikationerna – en guide och en verktygslåda – heter “Freedom from tobacco and nicotine: guide for schools,” och “Nicotine- and tobacco-free school toolkit”. De kan laddas ner från WHO:s webbplats.

Den nya guiden och verktygslådan är steg-för-steg-manualer för skolor att bli nikotin- och tobaksfria. Tillvägagångssättet inkluderar hela skolan: lärare, personal, elever och föräldrar. Guiden och verktygslådan innehåller till exempel ämnen om hur man stödjer elever att sluta, utbildningskampanjer, implementering av policyer och hur man upprätthåller dem.

Guiden tar upp fyra sätt att främja en nikotin- och tobaksfri miljö för ungdomar:

  • förbud mot nikotin- och tobaksprodukter i skolområdena
  • förbud mot försäljning av nikotin- och tobaksprodukter nära skolor
  • förbud mot direkt och indirekt annonsering och marknadsföring av nikotin- och tobaksprodukter nära skolor, och
  • neka sponsring av eller engagemang i tobaks- och nikotinindustrin.
Läs vidare