Filmen var ett samarbete med nio andra organisationer från olika delar av världen och lanserades inför Tobaksfria dagen 2022, som hade tobak och miljö som tema.

Filmen uppmärksammar tobakens miljöpåverkan som föroreningar, skogsavverkning, klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald världen över. Materialet visade bland annat på skogsskövling, jorderosion och förgiftade marker samt vattendrag.

Tävlingen fick över 800 bidrag. Länkar till samtliga pristagares filmer på nätverket STOP:s webbplats.

Läs vidare