Det gjordes inför Tobaksfria dagen 2022, då tobak och miljö var temat. Filmen uppmärksammar tobakens miljöpåverkan som föroreningar, skogsavverkning, klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald världen över. Materialet visar bland annat på skogsskövling, jorderosion och förgiftade marker samt vattendrag.

Se filmen här

Läs vidare