– Vi är fem patientförbund i Norden som samarbetar i viktiga frågor för våra målgrupper. Att minska tobakens skadeverkningar är för oss en viktig fråga och vi vill särskilt framhålla barnens rätt till en tobaksfri uppväxt, säger Karin Jeppsson, ordförande i Nordiska Hjärt- och Lungsjukas förbund.

Kampanjen stöds av svenska Riksförbundet HjärtLung som är ett av förbunden i det nordiska nätverket. Den stöds i Sverige även av Smart Ungdom. Målet är skärpt lagstiftning.

I Sverige drabbas varje år cirka 500 småbarn av astma på grund av föräldrarnas rökning. Risken att senare ilivet utveckla sjukdomar som KOL, lungcancer och hjärt-kärlsjukdom är betydligt högre för barn som utsättsför passivrök än för dem som växer upp i rökfria hem.

På kampanjens webbsidahttps://vialskarrokfritt.se kan man läsa frågor och svar om passiv rökning, skriva under en namninsamling och delta i en fototävling

Läs vidare