Enligt EU:s engångsplastdirektiv ska användandet av engångsplast minska. Viss engångsplast, bland annat bomullspinnar, bestick, tallrikar och sugrör, som redan idag kan ersättas med andra artiklar, förbjuds i juli 2021.

När det gäller andra artiklar, som till exempel cigarettfimpar, vars filter innehåller plast, ska det införas producentansvar. Det innebär att det är tobaksbolagen som tillverkar cigaretterna som ska betala kostnaden för att ta hand om skräpet.

Vissa produkter, till exempel cigaretter och våtservetter, kommer att få krav på märkning som informerar konsumenterna om att de innehåller plast, hur produkten ska slängas, samt vilken miljöbelastning den innebär om den hamnar fel.

Cigarettfimpar är ett av de vanligaste skräpen på våra gator och i naturen, enligt Håll Sverige Rent. De innehåller förutom plast bland annat kadmium, som så småningom hamnar i vattendrag via dagvattenbrunnarna och är farliga för fiskar och vattenlevande organismer.

Mycket av plasten bryts ner till mikroplaster och hamnar i haven.

Även snuset innehåller kadmium som förorenar mark och vatten. Använt snus ska inte spolas ned i toaletterna, men enligt Svenskt Vatten är det den vanligaste ”fulspolningen”.

Naturvårdsverket samlar fakta

Regeringen har tillsatt flera utredningar för att samla information inför införandet av EU:s engångsplastdirektiv i den svenska lagstiftningen. Naturvårdsverket ska ansvara för en nationell plastsamordning som bland annat ska samla och ta fram objektiv och faktabaserad kunskap om makro- och mikroplast samt sprida den kunskapen till relevanta aktörer. Senast den 7 september 2020 ska Naturvårdsverket redovisa hur plastsamordningen har etablerats och hur arbetet kan fortsätta.

Naturvårdsverket ska också göra en nationell skräpmätning. Skräpmätningen ska omfatta både stad, landsbygd, turistområden och värdefulla naturområden. Mätningen ska fastställa hur stor andel av skräpet i Sverige som utgörs av bland annat cigarettfimpar, portionssnus, plastbärkassar, dryckesflaskor av plast, engångsmuggar, livsmedelsbehållare för snabbmat, ballonger, pappersförpackningar, metallförpackningar och glas. Uppdraget ska redovisas senast den 12 juni 2020.

Läs pressmeddelandet på regeringens webbplats.

 

 

Läs vidare